Obchodní podmínky

pro objednání jídla a dovozu Restaurace a Pizzerie VIVA

umístěného na internetové adrese https://vivarozvoz.cz

jehož provozovatelem je VIVARESTA, s.r.o.
se sídlem Velké Opatovice,
Nádražní 29, PSČ 679 63

IČ: 05574650
DIČ: CZ05574650

 • 1. Objednávka jídla

  Objednávku pizzy a jídla je možné provést na webových stránkách Tato objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 30-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu.

 • 2. Rozvoz pizzy a jídla

  Ceny za rozvoz jsou účtovány takto:
      ZDARMA PO BOSKOVICÍCH,
      mimo Boskovice 6Kč/Km

 • 3. Dodací podmínky:

  O přijetí objednávky je zákazník informován potvrzovacím emailem, který dorazí chvíli po dokončení on-line objednávky. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost.
  Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím domu. Při dodávce zboží obdrží zákazník také vytisknutý doklad s kompletními informacemi o objednávce.
  Jídla jsou určena k okamžité spotřebě. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

 • 4. Platby za zboží:

     Zákazník může zaplatit zboží několika způsoby:
       platba hotovostí
       platba pomocí platební karty na webu při objednání
       platba pomocí stravenek Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner (do hodnoty stravenek se peníze nevrací)
       platba pomocí platební karty při převzetí u řidiče

  Zásilka se zbožím obsahuje vždy účet (stvrzenku), který je zároveň daňovým dokladem.
  Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

 • 5. Reklamace

  Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 776 211 882 v průběhu otevírací doby.
  Doporučujeme si na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je, cokoli v nepořádku ihned kontaktujte naší telefonní linku. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od řidiče.
  Reklamované původní produkty, musí být vždy navráceny. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel.

 • 6. Závěrečná ustanovení

  Veškeré obchodní podmínky uvedené výše jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přičemž tyto změny budou vždy ohlášeny na internetových stránkách


  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2022